Nordic and National Journals, (2014)

Name1, Name2 (2014)  Title Publication

 

 

Nordic and National Journals, (2013)

Name1, Name2 (2013)  Title Publication

 

 

Nordic and National Journals, (2012)

Name1,  Name2 (2012)  Title Publication

 

 

Nordic and National Journals, (2011)

Name1,  Name2 (2011)  Title Publication

 

 

Nordic and National Journals, (2010)

Name1, Name2 (2010)  Title Publication

 

 

Nordic and National Journals, (2009)

Name1, Name2 (2009)  Title Publication

 

 

Nordic and National Journals, (2008)

Name1, Name2 (2008)  Title Publication

 

 

Nordic and National Journals, (2007)

Czemiel Berndtsson, J. and Bengtsson, L. (2007) Vattenöversikt i små avrinningsområden i Skåne (Water planning for small Scanian rivers). VATTEN 63, xxx-xxx.

 

 

Nordic and National Journals, (2006)

Bengtsson, L. and Berndtsson, R. (2006) Conflicts regarding dams with several functions. In: dams under debate. FORMAS R6:2006, 21-28.

Czemiel Berndtsson, J. and Bengtsson, L. (2006) Vattenöversikt i tre skånska åar. Svenskt vatten, VA-Forsk rapport 2006-22, 43 sidor.

Czemiel Berndtsson, J. and Bengtsson, L. (2006) Stadens inverkan på vattenmiljön i avrinningsområden. Svenskt vatten, VA-Forsk rapport 2006-23, 26 sidor.

 

 

Nordic and National Journals, (2005)

Ahlman, S., Svensson, G., Czemiel Berndtsson, J. and Bengtsson, L. (2005). Alternative stormwater solutions – sustainable sanitary solutions in Uppsala. MISTRA-Urban Water Series 2005:12, www.urbanwater.org

Czemiel Berndtsson, J. and Bengtsson, L. (2005) Green roofs influence on runoff water quality. - Vatten 61, 115-122. (Swedish with English summary).

Garcia, M.E., K.M. Persson, L. Bengtsson and R. Berndtsson (2005): History of mining in the Lake Poopo region and environmental consequences, - Vatten 61, 243-248.

 

 

Nordic and National Journals, (2004)

Bengtsson, L. (2004) Water balance and runoff response of extensive green roofs. Int. Green Roof Journal.

Bengtsson, L., Stahre, P. and Villareal, E. (2004) Open stormwater system in Augustenborg. - Vatten 60, 163-172 (in Swedish with English summary).

 

Nordic and National Journals, (2003)

Bengtsson, L. and Niemczynowicz (2003) Water balance in some Swedish cities. VA-Forsk rep. 33, 19 pp., (in Swedish with English summary); also at www.svensktvatten.se.

Erikson, L., Hanson, H. (2003)  Fartygsgenererade vågors påverkan på stränder.  Proc. Transportforum 2003, Linköping, 8-9 jan., 2003.

Hjorth P. (2003) Knowledge Development and Management for Poverty Alleviation. Paper presented at the Research Conference Fattiga och rika – Aktuell utvecklingsforskning och dess villkor i Sverige. Lunds universitet 9-11 Jan., 2003. 12pp.

Zhang L. (2003) Harvested rainwater for survival in arid areas. Paper presented at the Research Conference Fattiga och rika – Aktuell utvecklingsforskning och dess villkor i Sverige. Lunds universitet 9-11 Jan., 2003. 9pp.

 

 

Nordic and National Journals, (2002)

Bengtsson, L. (2002) Runoff from green roofs. - Vatten 58, 245-250 (in Swedish with English summary).

Hjorth P. (2002) Learning from the implementation of the Clean Water Act. Proc. XXII Nordic Hydrological Conference, Røros,, Norway, 4-7 August 2002. Nordic Hydrological Programme, NHP Report No. 47, pp.759-768.

Liao, L., Zhang, L. and Bengtsson, L. (2002) Interaction of Water-Soil-Crop in a Water-Saving Agriculture Perspective—A field Experiment in Arid Zones in China. XXII Nordic Hydrological Conference, Røros, Norway, 4-7 August 2002, vol. 1, pp.399-406.

Semadeni-Davies, A.F. (2002) Winter performance of a constructed stormwater pond: a new project. In Killingtveit Å (Ed.) XXII Nordic Hydrological Conference, Røros, Norway. 4-7 August 2002 vol. 2 pp.691-700.

 

 

Nordic and National Journals, (2001)

 

 

Nordic and National Journals, (2000)

Hjorth P. (2000) “Tunnelseende i anonym sektor” (Tunnel vision in anynomous sector).” VAV-Nytt, No. 3, May 2000. pp.30-31.

Sundin E., Lundberg, A., Semadeni-Davies A., Viklander, M. and Nordell, B. (2000) Urban snow  research at Luleå University of Technology. Nordic Hydrologic Conference, Uppsala, 2000. pp:608-615.

 

 

Nordic and National Journals, (1999)

Lindh, G. (1999) Vattenproblem i Lund och Världen, Vatten, 55(4)

Hjorth P. (1999) Water Supply, Sanitation, and Solid Waste Manage­ment in Local Agenda 21. Experience From 20 Municipalities, (in Swedish). VA-FORSK Report, VAV, Stockholm, 68pp.

Hjorth P. (1999) Local Agenda 21 in Scania (in Swedish). PLAN, 4, 189-196.

Kraus, N.C. and Larson, M. (1999) Numerical Simulation of Beach-Profile Change Accounting for Hard-Bottom Features,  Proc. of the National Conf. on Beach Preservation Technology, Shore and Beach Preservation Association, Florida, 123-138.

Kraus, N.C., Larson, M., and Wise, R.A. (1999) Depth of Closure in Beach Fill Design,  Proc. of the National Conf. on Beach Preservation Technology, Shore and Beach Preservation Association, Florida.

Olsson, J., Uvo, C. B., Jinno. K. (1999) Relationship between air flow indices and local rainfall in Kyushu, Japan. Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, 43, 263-267.

Semádeni-Davies, A., F. (1999) Urban snowmelt processes: an overview for modellers. Vatten, 55(3), 189-199.

Semadeni-Davies, A., F. (1999) Urban Snowmelt Processes; a summary. 12th Northern Research Basins Symp., Reykjavik, Iceland, August 23-27, 1999.

 

Nordic and National Journals, (1998)

Bengtsson, L. and Niemczynowicz, J. (1998) Regnfördelning och översvämningar i stad och land. (Distribution of rain and floods in urban and rural environments). In: Verksamhetsberättelse LTH 98, 38-39.

Hjorth P. (1998) Water Supply and Sanitation in Local Agenda 21 (in Swedish). VAV-Nytt, No. 3, June 1998, 6-8.

Hjorth P. (1998) Agenda 21 – Vändpunkt eller illusion?” (Agenda 21 - Turning point or illusion?). Vår Lösen, No. 1, 1998. pp.26-35.

Hjorth P. (1998) Vatten och avlopp i lokal Agenda 21” (Water Supply and Sanitation in Local Agenda 21). VAV-Nytt, No. 3, June 1998. pp.6-9.

Hjorth P. (1998) Vattenresursplanering på avrinningsområdesnivå” (Water Resources Planning at the Drainage Basin Level). Miljösek­vensen 5/6 1998. Boverket, Karls­krona. pp.14-15.

 

 

Nordic and National Journals, (1997)

 

Alm, E. & Hogland, W. (1997) Omvänd OSMOS för lokal lakvattenrening. Vatten 1, 24.

Hogland, W. & Alm, E. (1997) Omvänd OSMOS för lokal lakvatternrening. Stadsbyggnad 2, 28-29.

Hogland, W. (1997) Säker lagring av avfallsbränslen genom utnyttjande av Balningsteknik. DAKOFA konference om stop for deponering – af frobraendningsegnet affald, 1 sept. 1997, Köpenhavn, Danmark, 10pp.

Thörneby, L., Persson, K., Hogland, W. & Alm, E. (1997) Omvänd OSMOS för lokal lakvatternrening, Väg – och Vattenbyggaren, 2.97, 17-18.

 

Nordic and National Journals, (1996)

Blomgren, S.H. och Hanson, H. (1996) Ökande framtida vattenstånd i Öresund och sydvästra Östersjön. Vatten, 52, 79-84.

Flyhammar, P. (1996) Fastläggning av tungmetaller i hushållsavfall. Proc. Symp. om Svensk Upplagsforskning, 15-16 januari 1996, Pite, 51-62.

Hjorth P. (1996) Agenda 21 and the Water Supply and Sanitation Sector (In Swedish). In Regional VAV-dag i Lidköping. VAV meddelande M95, 34-37.
 

Lidström, V. (1996) Blockage in sewer pipes-the cause and symptom of the problem, Vatten, 52(2), 93-100.
 

Hogland, W. och Thörneby, L. (1996) Materialåtervinning från gamla deponier – Uppsats inför utställarföredrag vid Elmia Waste & Recycling 96, 23-26 sept. 1996, Jönköping,   14pp.

Åkesson, M. (1996) Fettsyramönster i deponier. Symposium om Svensk Upplagsforskning, 15-16 januari 1996, Pite, 73-90.

Niemczynowicz, J. (1996) Mismanagement of Water Resources. Vatten, 52(4), 299-304.

 

Nordic and National Journals, (1995)

Bengtsson, L. (1995) Resursutnyttjande övergripande mål för VA-hantering (Utilization of resources - primary goal in sewerage handling). Miljö och Utveckling 1-95, 28-29.

Bengtsson, L. (1995) Snö och is i vattnets kretslopp (Snow and ice in the water cycle). In: Det evigt vandrande vattnet (ed. L. Åberg). Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok, Swedish Science Press, 33-42.

Blomgren, S. och Hanson, H. (1995) DAKS för GIS - A GIS Based Atlas over Scanian Coasts, Vatten, 51, 219-226.

Hjorth P. (1995) Agenda 21 - A Challenge for the Water Supply and Sanitation Sector (in Swedish), Vatten, 51(4), 314-318.

Hjorth P. (1995) The Development Process in Thailand - A Threat to Water and the Environment (in Swedish), Vatten, 51(1), 46-53.

Jinno, K., Xu, S., Berndtsson, R., Kawamura, A. and Matsumoto, M. (1995) Reconstruction of chaotic system equations and prediction of monthly sunspot time series, Memoirs Fac. Eng. Kyushu Univ., 55, 1-14.

Niemczynowicz, J. (1995) Kulturkrock i den urbana vattenhanteringen. Proc. Tredje Svenska Symposiet för Ekologisk Konstruktion, Svedala, 17-18 Feb., 35-39.

Niemczynowicz, J. (1995) Megastäder från vattenperspektiv. Naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok, Swedish Science Press, 143-152.

Sundahl, A-Ch. and Hasselkvist, Å. (1995) Läckage i svenska kommuner, VA-FORSK Rep. 1995-10, 30pp.

Tamaddon, F. and Hogland W. (1995) Plastavfall och energiåtervinning från förbränning av hushållsavfall. EnergiTeknik, (1) 44-45.

 

Nordic and National Journals, (1994)

Bengtsson, L. (1994) Handling of sewerage and storm water 10 years from now (VA-hantering om 10 år). - Vatten 50, 364-369 (in Swedish with English summary).

Dahlblom, P., Mårtensson, U. and Amouri, M. (1994) Study of the protection against inundation on the plain of Gammouda, Tunisia, Proc. Nordic Hydrological Conf., Thorshavn, Nordic Hydrological Programme, Rep. No 34, 157-166.

Hogland, W. (1994) Research on the role of landfilling in the eco cyclic society. ISWA Times, No 4, 1994.

Hogland, W. (1994) Lagring av avfallsbränslen. Energi Teknik, No 3, 66-69.

Hogland, W., Kalantari, F., Meijer, J-E., Lehto, E. and Jagodzinski, K. (1994) Stora resurser göms i soptippar - utgrävning av deponi i Helsingborg. RVF-nytt, nr 4 1994, 6-8.

Johansson, P., Bengtsson, S., Rångeby, M., Johansson, P. and Pernrup, M. (1994) Improved removal of bacteria by subdividning a stabilization pond at the waste water treatment plant in Mindelo, Cape Verde. Förbättrad bakteriereduktion genom delning av en biodamm vid avloppsreningsverket i Mindelo, Kap Verde. Vatten 50(2), 154-160.

Jönsson, L. and Lövgren, S. (1994) Ny metod för spolning av snabbsandfilter med vattenstråle. Vatten 50, 128-138.

Niemczynowicz, J. (1994) On the way to sustainability in urban water management - experiences from Canada, Thailand and Australia, Proc. Nordic Hydrological Conf., Thorshavn, Nordic Hydrological Programme, Rep. No 34, 27-34.

Niemczynowicz, J. (1994) On the Way to Sustainability in Urban Water Management- experiences from Canada, Thailand and Australia. , Proc. Nordic Hydrological Conf., Thorshavn, Nordic Hydrological Programme, pp 27-34.

Niemczynowicz, J. (1994) Urbanhydrologins roll inom geovetenskaper idag. Vannet i Norden Nr.4, 4-7.

Olsson, J. and Niemczynowicz, J. (1994) Multifractal relations in rainfall data. NHP Rep. No 36, 110-119.

Stahre, P., Sundahl, A-Ch. and Lidström, V. (1994) VA-ledningars kondition. VA-FORSK Report 1994-01, 23pp.

Sundahl, A-Ch. (1994) Analys av driftstörningsdata från vattenledningsnät, Vatten 50, 255-264.

Tamaddon, F. and Hogland, W. (1994) Technical and economical problems associated with plastic recycling. Iranian Journal of Polymer Science & Technology, 3(3), 6pp.

Winberg, S., Gustafsson, L-G. and Bengtsson, L. (1994) MIKE SHE i urban miljö. Tillämpningsexempel Vittskövle (MIKE-SHE in urban environment). VA-FORSK 1994-13, 24 pp.

 

Nordic and National Journals, (1993)

Bengtsson, L., Niemczynowicz, J. and Zhang, T. (1993) Urban storm drainage water pathways - conduit system and natural system. - VAV-nytt 2/93, 30-34 (in Swedish).

Johansson, P. (1993) Waste water reuse for agricultural purposes in Mindelo, Cape Verde. Återanvändning av avloppsvatten för bevattning i Mindelo, Kap Verde. Vatten, 49, 3, 171-178.

 

Nordic and National Journals, (1992)

Aplander, B., Hogland, W., Sigfrid, L. and Tamaddon, F. (1992) Kadmiumet måste bort ur avfallet. RVF-nytt 3, 51-53.

Hanson, H. (1992) Flooding and erosion hazards at Tylösand due to the greenhouse effect. Vatten 48, 56-70.

Lidström, V. (1992) Konditionsstabilitet hos avloppsledningar av betong. VA-FORSK 11/1992, 26pp.

Niemczynowicz, J. (1992) Polska miljörealiteter Väg-och Vattenbyggaren 3/92, 38-41.

Niemczynowicz, J. (1992) The price of technical development - chemical bombs. Stockholm Water Front No 2, May 1992. Stockholm Water Ltd, 8-10.

Persson, Th. and Bengtsson, L. (1992) Nitrogen reduction on inundated meadows. Vatten 48, 157-165.

Saxena, R.K., Jarvis, N.N. and Bengtsson, L. (1992) Modeling of soil moisture and radio-tracer transport in cultivated field. Proc. Nordic Hydrological Conf., Alta, Nordic Hydrological Programme, Rep. No 30, 221-230.

Semádeni-Davies A. (1992) The use of the numerical method of master baseflow recession curve construction in a South Auckland catchment, Hydrology in the Urban Environment, New Zealand Hydrological Society Conf.,

Spångberg, J. and Niemczynowicz, J. (1992) Continuous water quality measurements. Proc. Nordic Hydrological Conf., Alta, Nordic Hydrological Programme, Rep. No 30, 546-553.

Sundahl, A-Ch. (1992) Skadefall på nyanlagda betongledningar. VA-FORSK 12/1992, 26pp.

 

Nordic and National Journals, (1991)

Falk, J., Niemczynowicz, J. (1991) Tema Dagvatten. VAV-nytt 2, 5-6.

Niemczynowicz J. (1991) Urban growth and pollution control - call for a new realism. Newsletter No 2, Stockholm Water Prize, 3-4.

Niemczynowicz J. (1991) Urban infrastruktur för vatten Tidskrift för Arkitekturforskning, 4(2), 65-74. 

 

Nordic and National Journals, (1990)

Berndtsson, R., Larson, M., Lindh, G., Malm, J., Niemczynowicz, J. and Zhang, T., (1990) Effects of climatic change on the water balance, Vannet i Norden, 2, 4-13.

Saxena, R.K., Bengtsson, L., Lepistö A. and Seuna, P. (1990) Movement of soil moisture in a cultivated field by tritium tagging. Proc. Nordic Hydrological Conference, Kalmar, Nordic Hydrological Programme, Rep. No 26, 85-94.

Niemczynowicz, J. (1990) Urban hydrology in ecological perspective. Vatten 46, 3-6.